Petestep®

Silver Z & Petestep®-teknologin

Våra  Silver Z -modeller, som är tillverkade helt i glasfiber, skiljer sig skrovmässigt från resten av våra Silver-båtmodeller. I Z-modellernas skrov använder vi oss av den unika Petestep®-teknologin, som utvecklats av svenska  Petestep Ab.

Petestep®-skrovets hemlighet döljer sig i ’stegen’ på skrovets botten. Dessa Petestep®-steg leder vattenmassan ner och bak, vilket ger båten mer lyft och framåtriktad kraft. Våtytan är mindre hos båtar med Petestep®-skrov än hos båtar med konventionella v-skrov, som i allmänhet har steglister som går i längsriktning. Tack vare den mindre våtytan och vattenmassan som styrs ner och bak har Petestep®-skroven ett förminskat vattenmotstånd, båtarna går högre i vattnet och på så sätt är behovet av energi mindre.

Silver Petestep-infokuva SE
MJUKARE GÅNG I SJÖ
Konventionella steglister kombineras ofta med hårda och t.o.m. ljudliga landningar. Petestep®-stegen 
däremot dämpar landningarna och gör att vågorna slår mindre emot skrovet. Resultatet är en 
lysande körkomfort. 
TYSTARE LJUDNIVÅ
Eftersom Petestep®-skroven saknar horisontella, flata ytor som bryter vattnet under skrovet, 
är den största orsakaren av skrovljud eliminerad. Därför medför Petestep®-skroven mindre oljud 
från vågor, något som ytterligare förbättrar körkomforten.
EN MER STABIL KÖRBARHET
Skrovets Petestep®-teknologi ökar stabiliteten både vid stillastående och då båten är i rörelse. 
Skrovet har ett bredare fotavtryck vid stillstående, som gör den mindre benägen att luta. När båten 
är i rörelse stabiliserar Petesteo®-teknologin båten, vilket i sin tur igen gör båten med 
komfortabel att köra.
TUKT PÅ FÖRBRUKNING
Petestep®-skroven förminskar motståndet genom att avlägsna friktion och förminska energiutsläppen. 
Till och med 35 % mindre energi behövs för att båten skall ta sig fram, vilket naturligtvis leder till 
bränsleekonomi och t.o.m. till att en storlek mindre utombordare kan användas.

---

Petstep_logo_pos_250x60px

Mer information om Petestep®-teknologin (på engelska) på  www.petestep.com 

Videor

Bildgalleri

Stäng
Stäng