Personvern

Oy Brandt Ab setter pris på at du besøker nettsiden vår og viser interesse for bedriften og produktene våre. Personvern er viktig for oss, og vi håper at besøket på internettsiden vår er en trygg og fin opplevelse for deg. For oss er det viktig å sørge for sikkerheten når vi håndterer dine personlige opplysninger, og vi tar hensyn til dette i alle deler av virksomheten vår.

Personvernerklæring for markedsføringsregistrene

Registeransvarlig

Oy Brandt Ab
Tuupakantie 7 B
01740 Vantaa, Finland

Organisasjonsnr. FI06811613

Vær oppmerksom på at produktforhandlerens håndtering av personopplysningene ikke er beskrevet i dette dokumentet. Derfor kan det hende at en forhandler eller et verksted også kan bruke opplysningene til andre formål eller samle inn andre personopplysninger i sin egne virksomhet. Du får fullstendige opplysninger om forhandlernes eller verkstedenes håndtering av personopplysninger fra forhandleren eller verkstedet det gjelder.

Kontaktperson for ting knyttet til registrene:

Oy Brandt Ab
Antti Rapo
Tuupakantie 7 B
01740 Vantaa, Finland

antti.rapo(a)brandt.fi

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Oy Brandt Ab samler inn kundenes opplysninger i sine egne kanaler for å kunne tilby de besøkende et relevant innhold og interessante markedsføringsmeldinger. I kanalene på sosiale medier er det også meningen å skape samhørighet gjennom bilder og videoer. Kanalene består av følgende plattformer: Produktenes hjemmesider, bestillere av nyhetsbrev samt kanalene på sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter, Linked In). På grunnlag av besøkeropplysningene utvikler vi virksomheten innen digitale tjenester samt reklamen og markedsføringen til Oy Brandt Ab, og i tillegg til dette gjennomfører vi også markedsundersøkelser.

Behandlerne av registeret

Ifølge loven kan man bare håndtere personopplysninger med et utvetydig samtykke fra den registrerte. Markedsføringsregistrene blir kun behandlet av en person som er utnevnt av Oy Brandt Ab til dette, eller personalet som betjener oss i selskapet som leverer plattformen vi har kjøpt for administrering av registeret det gjelder. Alle dataene blir oppbevart på en kryptert server, uavhengig av serverens innehaver.

Registerets innhold

Registeret inneholder følgende personopplysninger:

 • Personens for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • E-postadresse
 • Hjemmeadresse
 • Telefonnummer
 • Eventuelt brukernavn og passord

Registeret inneholder følgende personaliseringsdataer:

 • Brukerens husholdningsstørrelse og interesser når det gjelder kjøretøy, båter og små maskiner
 • Tillatelser og forbud som gjelder direkte markedsføring

Markedsføringsregistrene til Oy Brandt Ab inneholder ingen sensitive opplysninger. På sidene på sosiale medier kan kunden legge ut bilder eller videoer av seg selv når de bruker produktene våre, dersom de ønsker det. Vi kan også dele bilde- og videomaterialer som dette på hjemmesiden til produktet det gjelder, dersom kunden har villet gi tillatelse til å dele materialet ved å bruke hashtags knyttet til deling. Når kundene deler materialer, velger de selv om innholdet på bildet eller i videoen er for sensitiv informasjon til å dele i kanalene til Oy Brandt Ab for dem selv eller andre tredjeparter som er med på bildet eller videoen.

Informasjonskilder i samsvar med reglene

Oy Brandt Ab samler inn opplysninger på forskjellige skjemaer for bl.a. bestilling av nyhetsbrev, spørreundersøkelser og konkurranser på sine egne kanaler.

Levering og overføring av opplysningene utenfor EU eller EØS i samsvar med reglene

Registeransvarlig gir ikke opplysningene videre til eksterne bedrifter. Servere og andre tekniske hjelpemidler som brukes i behandlingen av opplysningene kan eies og administreres av en ekstern tjenesteyter som registeransvarlig benytter seg av. Avhengig av tjenesteyteren blir opplysningene oppbevart i Finland eller utenfor Finlands grenser. De kan også befinne seg utenfor EU eller EØS.

Bruk av informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler på nettsiden vår. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes til brukerens enhet og lagrer seg på denne. Det gjør det mulig for de som vedlikeholder nettsiden å identifisere personer som besøker siden ofte, gjør det lettere for de besøkende å logge seg på siden og gjør det mulig å laste ned kombinasjonsopplysninger om de besøkende. Ved hjelp av disse tilbakemeldingene kan vi forbedre innholdet på siden vår kontinuerlig. Informasjonskapslene skader ikke brukernes datamaskiner eller dokumenter. Vi bruker dem for å kunne tilby kundene informasjon og tjenester som er tilpasset den enkeltes behov. Dersom en besøker av nettsiden ikke ønsker at vi skal motta de foran nevnte opplysningene ved hjelp av informasjonskapsler, er det mulig å koble ut bruken av informasjonskapsler i de fleste nettlesere. Det lønner seg likevel å være oppmerksom på at informasjonskapslene kan være nødvendige for at noen sidene vi opprettholder og tjenestene vi tilbyr skal fungere riktig.

Vi benytter systemet Google Analytics til besøksanalyse. Google Analytics benytter informasjonskapsler for å hjelpe en webtjeneste med å analysere hvordan brukerne bruker webtjenesten. Informasjonskapselen lagrer opplysninger om hvordan du bruker webtjenesten (også IP-adressen). Informasjonskapselens data sendes til Googles servere og lagres på disse, og derfor kan opplysningene havne utenfor EU. Google bruker disse opplysningene for å vurdere hvordan du bruker nettsiden, for å danne rapporter for nettsidens aktivitet til nettsidens operatorer samt for å tilby andre tjenester knyttet til nettsidens aktivitet og bruk av internett. Google kan også formidle disse opplysningene til tredjeparter dersom loven krever dette, eller til tredjeparter som behandler opplysningene for Google. Google knytter ikke IP-adressen din til noen andre opplysninger som Google administrerer. Når du bruker nettsiden, godkjenner du at Google bruker opplysninger som gjelder deg på den måten og til de formålene som er beskrevet ovenfor.

Prinsippene for beskyttelse av registeret

Registeropplysningene samles i markedsføringssystemer som et begrenset antall utnevnte medarbeidere hos Oy Brandt Ab har personlige brukerrett til. Bruken av systemene krever at man logger seg inn i et datasystem, hvor man benytter brukernavn og passord.

Kontrollrett

I henhold til § 28 i den finske loven om personvern (dataskyddslag) har alle rett til å få vite hvilke opplysninger om en selv det er som er lagret i registeret, eller finne ut om man står i et register. Man må legge frem anmodninger som gjelder kontrollretten skriftlig til Oy Brandt Ab. Man må være forberedt på å dokumentere identiteten sin. Oy Brandt Ab tar ikke mot kontrollanmodninger per telefon eller e-post, men krever alltid skriftlige kontrollanmodninger til Oy Brandt Ab sin avdeling på adressen Tuupakantie 7 B, 01740 Vantaa, Finland.

Redigering av personopplysningene og retten til å forby

I henhold til § 29 i den finske personvernloven (dataskyddslag) har de registrerte rett til å kreve at opplysningene om dem blir redigert, slettet eller utfylt. Denne tjenesten er gratis.

I henhold til § 30 i den finske personvernloven (dataskyddslag) har de registrerte rett til å forby Oy Brandt Ab å bruke opplysninger som gjelder dem til markedsføringsformål. Oy Brandt Ab merker da av kundens markedsforbud i registeret sitt for å kunne overholde forbudsretten.

Oppbevaring av registeret

Markedsføringsregistrene er basert på frivillighet, samtykke, frivillig bestilling av opplysningen det gjelder og kundens egne proaktivitet i kanalene våre. Derved opplever vi at tilknytningskravet for vedlikehold og behandling av registeret forblir et løpende forhold inntil eieren av personopplysningene meddeler noe annet. Vi opererer slik for å betjene kundene og sikre produktinformasjonen de har bestilt.

Fremstilling av krav: Dersom vi har en velbegrunnet grunn til å tro at vi kan måtte stille krav i fremtiden, gå til anmeldelser eller forsvare deg, oss eller en tredjepart i retten, kan vi oppbevare de personopplysningene vi trenger så lenge det er mulig å stille kravene eller det kan oppstå tvister.

Endringer i personvernerklæringen

Dersom vi utfører forandringer i denne erklæringen, vil vi offentliggjøre endringene når erklæringen er oppdatert. Dersom endringene er betydelige, kan vi også informere om disse på andre måter, som for eksempel per e-post eller ved å legge ut en beskjed om endringen på nettsiden. Vi anbefaler å besøke nettsiden vår regelmessig og være oppmerksom på eventuelle endringer i denne erklæringen.

Garantiregisterets personvernerklæring

Registeransvarlig

Oy Brandt Ab
Tuupakantie 7 B
01740 Vantaa, Finland

Organisasjonsnr. FI06811613

Vær oppmerksom på at produktforhandlerens håndtering av personopplysningene ikke er beskrevet i dette dokumentet. Derfor kan det hende at en forhandler eller verkstedbedrift også kan bruke opplysningene til andre formål eller samle inn andre personopplysninger i sin egne virksomhet. Du får fullstendige opplysninger om forhandlernes eller verkstedenes håndtering av personopplysninger fra forhandleren eller verkstedet det gjelder.

Kontaktperson for ting som gjelder registeret:

Oy Brandt Ab
Antti Rapo
Tuupakantie 7 B
01740 Vantaa, Finland

antti.rapo(a)brandt.fi

Formålet med behandlingen av personopplysningene

For å kunne oppfylle feilansvaret, samler Oy Brandt Ab inn personopplysninger til kjøperne av utstyr, maskiner og produkter de har solgt samt produktopplysningene til de solgte produktene.

Behandlerne av registeret

Garantiregisteret behandles av ansvarlig person for garantien for hvert enkelte produkt i ettermarkedsføringsenheten til Oy Brandt Ab.

Disse opererer også som behandlere:

 • Forhandlere: Forhandleren er ansvarlig for innsamlingen av garantiopplysningene i forbindelse med salget
 • DL Software: Registeret kan håndteres av kontaktpersonene i selskapet som tilbyr dataplattformen Oy Brandt Ab benytter. Alle opplysningene oppbevares på en kryptert plattform som er beskyttet med passord
 • Produsenten av produktene: Garantiopplysningene formidles til selskapet som har produsert enhetene

Ved behov er Oy Brandt Ab er juridisk forpliktet ovenfor rettsvesenet, overvåkningsmyndighetene og domstolene til å oppgi personopplysningene som inngår i feilansvaret.

Registerets innhold

Feilansvarsregistrene til Oy Brandt Ab inneholder ingen sensitive opplysninger.

Registeret inneholder følgende personopplysninger:

 • Personens for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • E-postadresse
 • Hjemmeadresse
 • Telefonnummer

Registeret inneholder følgende produktopplysninger:

 • Produktidentifikasjon
 • Produktmodell
 • Registreringsnummer
 • Serienummer
 • Produktfarge
 • Tatt i bruk, dato
 • Garantiens start
 • Garantiens slutt
 • Salgsstedets opplysninger

For å oppfylle feilansvaret, kan man også registrere følgende ting:

 • Salgs- og serviceopplysninger. Dvs. opplysninger knyttet til kjøp, teknisk support og service for produktet, medregnet klager og krav
 • Bruk av produktet og tjenestene. Dvs. opplysninger om hvordan produktet eller tjenestene som tilbys gjennom produktet er brukt. Opplysninger om hvordan kjøretøyets motor og system fungerer eller har fungert.
 • Forhandleren eller verkstedet bruker disse opplysningene for å kunne utføre tjenestene du har bedt om og gi opplysninger knyttet til kjøretøyet. Oy Brandt Ab får tilgang til disse opplysningene for å kunne løse tekniske problemer eller andre spørsmål knyttet til gjennomføringen av tjenestene det er bedt om.

Informasjonskilder i samsvar med reglene

Produktets garantikort som er fylt ut av forhandleren

Levering og overføring av opplysningene utenfor EU eller EØS i samsvar med reglene

Opplysningene blir ikke gitt videre utenfor EU eller EØS. Produsentenes systemer administreres av en europeisk organisasjon. Servere og andre tekniske hjelpemidler som brukes i behandlingen av opplysningene kan eies og administreres av en ekstern tjenesteyter som registeransvarlig benytter seg av. Avhengig av tjenesteyteren blir opplysningene oppbevart i Finland eller utenfor Finlands grenser. De kan også befinne seg utenfor EU eller EØS.

Prinsippene for beskyttelse av registeret

Registeropplysningene samles i et markedsføringssystem som et begrenset antall utnevnte medarbeidere hos Oy Brandt Ab har personlige brukerrett til. Bruken av systemene krever at man logger seg inn i et datasystem, hvor man benytter brukernavn og passord.

Kontrollrett

I henhold til § 28 i den finske loven om personvern (dataskyddslag) har alle rett til å få vite hvilke opplysninger om en selv det er som er lagret i registeret, eller finne ut om man står i et register. Man må legge frem anmodninger angående kontrollretten skriftlig til Oy Brandt Ab. Man må være forberedt på å dokumentere identiteten sin. Oy Brandt Ab tar ikke mot kontrollanmodninger per telefon eller e-post, men krever alltid skriftlige kontrollanmodninger om opplysningene til Oy Brandt Ab sin avdeling på adressen Tuupakantie 7 B, 01740 Vantaa, Finland.

Redigering av personopplysningene og retten til å forby

I henhold til § 29 i den finske personvernloven (dataskyddslag) har de registrerte rett til å kreve at opplysningene om dem blir redigert, slettet eller utfylt. Denne tjenesten er gratis.

I henhold til § 30 i den finske personvernloven (dataskyddslag) har de registrerte rett til å forby Oy Brandt Ab å bruke opplysninger som gjelder dem til markedsføringsformål. Oy Brandt Ab merker da av kundens markedsforbud i registeret sitt for å kunne overholde forbudsretten.

Oppbevaring av registeret

Garantiregistrene oppbevares i produktets garantitid, men for å kunne oppfylle feilansvaret i henhold til forbrukerloven, kan det også være grunn til å oppbevare registeropplysningene svært lenge etter kjøpet. Det er ingen grense for varigheten av feilansvaret i loven, men feilansvarstiden fastsettes på grunnlag av produktets forventede levetid.

Endringer i personvernerklæringen

Dersom vi utfører forandringer i denne erklæringen, vil vi offentliggjøre endringene når erklæringen er oppdatert. Dersom endringene er betydelige, kan vi også informere om disse på andre måter, som for eksempel per e-post eller ved å legge ut en beskjed om endringen på nettsiden. Vi anbefaler å besøke nettsiden vår regelmessig og være oppmerksom på eventuelle endringer i denne erklæringen.

GDPR og innhold på sosial media

Bilder og videoer som brukeren selv har publisert i kanaler på sosiale medier (Facebook, Instagram & Instagram stories, Twitter, Pinterest osv) kan deles eller såkalt regrammes på bedriftens kontoer på sosiale medier eller nettside dersom:

a) Brukeren selv har brukt bedrifts-/merkevarerelaterte tagger (#, dvs nummertegn/hashtag), hvor produktmerkets navn kommer tydelig frem, som f.eks. #silverboats #silverveneet når det gjelder Silver båter

b) En av produktmerkets kontoer på sosiale medier er av brukerens egne vilje knyttet til brukerens bilde/video ved å bruke tegnet @.

I andre tilfeller, hvor man ikke har brukt taggene eller hashtagene som er nevnt ovenfor sammen med en brukers bilder/videoer/innhold, kan administratorene av bedriftens kanaler på sosiale medier bare bruke innhold dersom man har bedt brukeren spesielt om tillatelse til dette.

I tillegg til kanalene på sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter osv.), kan innholdet på sosiale medier også publiseres på produktmerkets egne hjemmeside. Man benytter alltid @-henvisning til den opprinnelige posteren sammen med alle bilder/videoer man deler. Brukeren må selv sørge for at personene som er med i innholdet man publiserer har gitt tillatelse til å dele bildet på sosiale medier. Den opprinnelige posteren av et bilde/en video har når som helst rett til å be bedriften om å slette innhold som er delt fra posterens konto på sosiale medier.

Brukeropplysningene knyttet til innhold som er delt på sosiale medier blir ikke direkte benyttet til markedsføring og reklame, og personopplysningene blir ikke oppbevart andre steder enn i administratorens publiseringsverktøy. Man kan ha det publiserte innholdet liggende ute i kanalene på sosiale medier og på hjemmesiden så lenge brukerens kundeforhold varer, eller til brukeren selv ber bedriften om å fjerne innholdet.

Personer som er med på bilder og videoer eller i innhold som bedriften selv har lagt ut, har enten gitt en skriftlig eller muntlig tillatelse til dette før innholdet er lagt ut. Vi merker aldri av brukere/personer på bilder/videoer uten at vi har fått tillatelse av dette av personen det gjelder. Vi prøver så langt det er mulig å minimalisere mulighetene til å kjenne igjen personer/eiendeler som kan være i bakgrunnen på bilder og videoer ved hjelp av bl.a. bilderedigering.

Lukk
Lukk