Trimplan (Shark, Eagle)
1 390 €

Trimplan (Shark, Eagle)


1 390 €

Produktbeskrivning

Fabriksmontering. Ulta Joystick (elektrisk), inkl. anoder och skrovisoleringsplast.

Stäng
Stäng