Trimplan (Shark, Eagle)
960 €

Trimplan (Shark, Eagle)


960 €

Produktbeskrivning

Fabriksmontering. Ulta Joystick (elektrisk), inkl. anoder och skrovisoleringsplast.

Stäng
Stäng