Day Cruiser

Med tanke på fritidsbåtförare har Silver designat Day Cruiser -modeller till två olika skrov. Silvers DC-modeller körs från akterbänken, och i dem förenas i olika kombinationer skyddade sittplatser, en god transportkapacitet, torra stuvutrymmen samt utomordentligt goda köregenskaper och bränsleekonomi. Båtarna lämpar sig ytterst bra som allround- och fritidsbåtar till stugan eller för kortare nöjesturer.

Modellernas rymliga öppna yta framför styrpulpeterna rymmer stora mängder packning, och det är väldigt lätt och bekymmerslöst att lasta, transportera samt packa ur båten. Båtarna har gott om stuvutrymmen där båtutrustning och annan egendom hålls rena och torra. Många av stuvutrymmena är möjliga att låsa, vilket medför att du utan bekymmer kan lämna saker i båten även under en längre tid.

Stäng
Stäng