Center Console

Silvers Center Console -modeller har designats för att utstå hårt slitage. Modellerna är, liksom namnet säger, utrustade med en mittkonsol. Modellernas anpassningsförmåga är bättre än normalt tack vare mittpulpeten, och rörelse ombord är snäppet lättare. Att ta iland samt att lasta båtarna är även enklare tack vare en mittpulpet.
Många fiskeguider, fiskeentusiaster och skärgårdsentreprenörer har valt en mittpulpetbåt som sitt fortskaffningsmedel, och inte utan orsak. CC-modellerna för dig dit du behöver, tryggt och säkert i ur och skur.

Stäng
Stäng